Äkta människor 1

I en parallell nutid har den konstgjorda människan gjort sin entré. Det vi idag kallar för robotar har inte längre något maskinellt över sig. Vetenskapliga landvinningar har gjort det möjligt att tillverka produkter – ett slags mekaniserat tjänstefolk – som är så snarlika oss människor att de i många sammanhang kan betraktas som fullgoda substitut.

I ÄKTA MÄNNISKOR träder vi in i en värld där Human Roboten (HUBOTEN) är en lika naturlig ägodel som den moderna bilen – lika eftertraktad, älskad, och hatad. Många äger redan en hubot och ännu fler drömmer om att skaffa sig den senaste modellen.

Hubotarna har förändrat människans tillvaro en gång för alla och det går knappast att tänka sig en värld dem. Utöver att vara en lyxaccessoar för de bättre bemedlade, så utför hubotarna många farliga och monotona arbeten. De tar hand om gamla och ensamma och fyller en funktion varhelst det saknas en äkta människa.

Men hubotarna skapar nya problem och dilemman. Svårlösta juridiska frågeställningar engagerar allt fler och väntar på svar: Vem ansvarar för en hubots handlingar? Har Hubotar någon form av ”mänskliga rättigheter”?

I takt med att allt fler människor skapar relationer till sina Hubotar suddas gränsen mellan människa och maskin ut. När vi människor lyckats skapa kopior av oss själva som är så nära den äkta varan att vi till och med knyter an till dem känslomässigt, så reser sig frågan – Vad är egentligen en människa?

I rollerna: Andreas Wilson, Eva Röse, Leif Andrée, Lisette Pagler, Johan Paulsen, Pia Halvorsen och många fler.

Manus: Lars Lundström

Regi: Harald Hamrell och Levan Akin

Foto: Trolle Davidson & Linus Rosenqvist

Format: 10 x 60 min

 

En samproduktion med SVT

Distribution Shine International

Premiär i SVT1: 22 januari 2012